Ambulancie Ortopedická ambulancia Rehabilitačná ambulancia Služby Online konzultácia Biomedicínsky výskum a projekty Infúzna liečba vitamínom C Sono kĺbikov Liečba rázovou vlnou Kontakt Cenník Najbližší voľný termín

Cenník

Expert Medical Services s.r.o.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

a ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, poúrazové stavy, konzultácia - 30 min.)45,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom (15 min.)20,00 €
ortopedické vyšetrenie (mimo ordinačných hodín)75,00 €
sonografické vyšetrenie - pohybový aparát20,00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov20,00 €
injekcia - subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)10,00 €
punkcia kĺbu alebo vnútrokĺbna injekcia (liek nie je zahrnutý v cene)15,00 €
injekčná aplikácia kys. hyalurónovej (Biolevox)75,00 €
injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)35,00 €
Infúzna liečba - bolesti chrbtice, seknutie, iné indikácie (liečivá sú zahrnuté v cene)30,00 €
infúzne podanie - megadávka vitamínu C-Injektopas 7,5 g35,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - 1 dávka)195,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - komplet 5x)900,00 €
injekčná aplikácia GUNA-MD kolagén (1x2ml)15,00 €
Glukozamin S (kapsule, kĺbna výživa na mesiac)15,00 €
NoDol kapsule + kolagén (kĺbna výživa na mesiac)55,00 €
ArthroDOC complex plus liquid (kĺbna výživa na mesiac)80,00 €
Liečba rázovou vlnou.
Metóda liečby rázovou vlnou je moderná, neinvazívna liečba najmä úponových bolestí v oblasti ramien, lakťov, kolien, Achillovej šľachy, pätovej ostrohy a bolestiach svalov a pod. Liečba obvykle zahŕňa 5 aplikácií, v závislosti od daného problému a nie je hradená zdravotnými poisťovňami.
35,00 €
sadrová fixácia - sadrovanie25,00 €
preväz rany, odstránenie stehov alebo svoriek, dosadrovanie15,00 €
chirurgické odstránenie kožného/podkožného útvaru (chir. výkon v lok. anestéze)55,00 €
histologické vyšetrenie20,00 €
odborný nález - posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta45,00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport, internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)30,00 €
predoperačná konzultácia (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)250,00 €

Cenník platný od 1.6.2020

+421 909 122 122

info@expertmed.sk