Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

doc. MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH

Ortopéd a traumatológ pre dospelých aj deti

doc. MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH využíva v liečbe pohybového aparátu najaktuálnejšie chirurgické a konzervatívne techniky založené na dôkazoch, aktuálnych a najmodernejších vedeckých poznatkoch a trendoch čoho výsledkom je zostavenie komplexného individuálneho liečebného plánu pre každého pacienta. Cieľom je návrat pacienta k pohybu bez obmedzenia vekovej hranice, ku športu, k tomu čo každý z nás miluje, pretože pohyb znamená život…

Objednať sa

doc. MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH

Ortopéd a traumatológ pre dospelých aj deti

doc. MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH využíva v liečbe pohybového aparátu najaktuálnejšie chirurgické a konzervatívne techniky založené na dôkazoch, aktuálnych a najmodernejších vedeckých poznatkoch a trendoch čoho výsledkom je zostavenie komplexného individuálneho liečebného plánu pre každého pacienta. Cieľom je návrat pacienta k pohybu bez obmedzenia vekovej hranice, ku športu, k tomu čo každý z nás miluje, pretože pohyb znamená život…

Objednať sa

Vzdelanie a práca

Dr. Zamborský vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a prvé roky mladého chirurga stávil na chirurgickej klinike Národného Onkologického Ústavu v Bratislave. Prvé zahraničné skúsenosti nabral v privátnych klinikách vo Veľkej Británii (Lourdes Hospital – Liverpool, Winfield Hospital – Gloucester, Rivers Capio Hospital – Peterborough, Sandringham Hospital, King’s Lynn), kde získal zároveň prvé významné zahraničné kontakty a rozhľad v problematike ortopédie, úrazovej chirurgie a športovej medicíne. Po návrate pôsobil takmer 10 rokov na Klinike Úrazovej Chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave kde sa aktívne venoval širokému spektru pacientov s úrazmi končatín a kĺbov, ako aj iných lokalít vrátane ťažkých poranení. Klinika je výučbovou základňou úrazovej chirurgie na Slovensku v rámci Lekárskej fakulty SZU. Následnejeho kroky viedli na Ortopedicko-Traumatologické oddelenie Nem.Svätého Michala ako aj na Ortopedickú Kliniku LFUK Národného Ústavu Detských Chorób v Bratislave, kde pôsobí dodnes a poskytuje ortopedickú starostlvosť pre pediatrických pacientov z celého slovenska.

Poskytované služby a špecializacia

Okrem komplexného poskytovania ortopedickej starostlivosti pre všetky vekové skupiny, je hlavným záujmom miniinvazívna-artroskopická operatíva kĺbov, riešenie športových aj iných poranení, riešenie artrotických a degeneratívnych ochorení kĺbov, korekcia deformít vrodených a poúrazových stavov a rekonštrukčné výkony na pohybovom aparáte. Podporuje koncepciu regeneratívnej medicíny – liečba kmeňovými bunkami, vstrebateľnými implantátmi, biologickou náhradou kosti a kĺbnej chrupky, čím kopíruje moderné liečebné trendy. V súčasnosti zároveň pôsobí ako tímový lekár viacerých klubov a aj profesionálnych športovcov jednotlivcov, aktívne pôsobí v edukačných aktivitách viacerých vysokých škôl, inštitúcii kde má na starosti prevenciu, diagnostiku a liečbu ako aj komplexnú zdravotnícku osvetu pre pediatrickú, dospelú aj geriatrickú komunitu pacientov.

Je odborným asistentom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, kde sa okrem výučby budúcich lekárov venuje niekoľným projektom a grantovým úlohám, najmä v tématike regeneratívnej medicíny, použití kmeňových buniek v ortopédii, 3D tlači v medicíne, regenerácii chrupavky, ako aj spoluvývoji moderných liečiv novej generácie. Jeden z jeho projektov bol ocenený v ankete TOP inovácie v zdravotníctve na Slovensku v roku 2016. Svoje vedecké poznatky a skúsenosti prezentuje a publikuje na domácej ako aj zahraničnej úrovni.

Širokým spektrom skúseností z ortopédie, traumatológie a športovej medicíny v spojitosti s prinášaním najmodernejších trendov do pohybovej medicíny a prebiehajúceho klinického výskumu prináša MUDr. Zamborský špičkovú starostlivosť do regiónu Bratislavy.

Odborné zameranie

  • Artroskopické operácie kolena s rekonštrukčnými výkonmi
  • Regenerácia chrupaviek najmodernejšímii metódami
  • Komplexné spektrum poranení pohybového aparátu
  • Vrodené deformity a korekcia končatín
  • Športový lekár
  • Veda a výskum v oblasti regeneratívnej medicíny pohybového aparátu
  • Člen editorského tímu a recenzent viacerých odborných časopisov

Členstvá vo významých zahraničných a domácich inštitúciách

Späť na ortopedickú ambulanciu