Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Iné služby Kontakt Cenník Najbližší termín

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA

Úrazový chirurg

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA, promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2006. Už tam v rokoch 2001 -2005 pôsobil ako asistent anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Objednať sa

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA

Úrazový chirurg

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA, promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2006. Už tam v rokoch 2001 -2005 pôsobil ako asistent anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Objednať sa

Po ukončení štúdia pracoval ako lekár chirurgie, traumatológie a neskôr ako odborný asistent na 2. ortopedicko- traumatologickej klinike LF UK a UN Bratislava. V roku 2016 získal diplom o špecializácií v odbore úrazová chirurgia na Slovenskej zdravotníckej univerzite a v tom istom roku obhájil doktorandskú prácu (PhD) v študijnom odbore ortopédia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho práce bola problematika úrazov a zlomenín v oblasti ramena. V súčasnosti pôsobí ako úrazový chirurg na Kramároch na Klinike úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave. Venuje sa väčšinou problematike bolestivých a nebolestivých stavov v oblasti ramena. Venuje sa tiež problémom v oblasti členka, kolena a všeobecne úrazovým a poúrazovým stavom. Absolvoval viac stáží v zahraničí (Nemocnica Johna Redcliffa v Oxforde, Traumatologická klinika v Rijeke, Chirurgia ruky vo Vysokom nad Jizerkou). Je autorom viacerých vedeckých publikácií uverejnených v domácich i zahraničných vedeckých lekárskych časopisoch. Je autorom viacerých kníh.

Každoročne absolvuje niekoľko národných aj medzinárodných kurzov:

 • 2020 -Arthrex Foot and ankle days, workshop, Skalica, Slovakia
 • 2019 -Arthrex Shulder -SCR, visiting surgeon, Norway
 • 2019 -Arthex Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2019 -Arthrex Foot and Ankle Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -Arthex Foot and Ankle Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -NICE SHOULDER COURSE, Nice, France
 • 2018 -Arthrex Knee and Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -Controversies in Trauma Surgery - an Expert Forum, Maribor, Slovenia
 • 2018 -2nd Athens Shoulder Course, Athens, Greece
 • 2017- AO Trauma Symposium- OS complication, Prague, Czech
 • 2017 -New Trends in Arthroscopy, Lytomyšl, Czech Republic
 • 2017 -Contemporary challenges in shoulder surgery, Barcelona, Spain
 • 2017 -CadaverLab course, Barcelona, Spain, The Lower Limb in the Orthopedic field
 • 2017 -Arthrex Knee and Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2017 -Interlocking Nailing Course for Surgeon, Berlin, Germany
 • 2016 -Controversies in Management of Upper Extremity, Mikulov, Czech
 • 2016 -2nd Vienna International Shoulder Surgery Congress
 • 2015 -Fractures and Injuries around the Shoulder, Banská Bystrica, Slovakia
 • 2015 -Johanna Etienne Hospital in Neuss, Germany, Chondrofiller Visiting surgeon
 • 2015 -Thrombosis Expert Forum, Warsaw, Poland
 • 2015 -16th EFORT Congress, Prague, Czech
 • 2015 -Shoulder Advance Course, České Budejovice, Czech
 • 2014 -Wiley - Writing great papers in international journals. Bratislava, Slovakia
 • 2014 -Osteosyntéza v praxi, Medin, Bratislava, Slovakia
 • 2014 -Annecy Arthroscopic Arthroplasty Shoulder Academy, Annecy, France
 • 2014 -AO Trauma Symposium – Elbow, Košice Slovakia
 • 2014 -XVI. setkání českých a slovenských chirurgu na Moravě, Nové Město na Moravě, Czech Republic
 • 2014 -International Negative Pressure Wound Therapy Master Course, Hannover, Germany,Dr. K. Glockemann
 • 2013 -Shoulder Arthroscopy, Plzeň, Prague
 • 2013 -16th Slovak Meeting of Trauma, Tále, Slovakia
 • 2013 -AO Trauma Symposium - Prague-Berlin, Prague, Czech
 • 2012 -CEE Workshop - Management of infected Orthopedic and Traumatic wounds using V.A.C. Therapy, Graz, Austria
 • 2012 - Locking Nailing Training with Dr. Gilbert Taglag, Centre Hospitalier Univesitaire, Strasbourg, France
 • 2012 - Advances in Operative Fractures Management, Košice, Slovakia
 • 2011 - SICOT 2011 XXV Triennial World Congress, Prague, Czech
 • 2010 - 13th Slovak Meeting of Trauma, Tále, Slovakia
 • 2010 - Course of Distal humerus fracture in children, 1st faculty of medicine, Charles Univeristy, Czech Rep.
 • 2010 - Distal radius and Scaphoid Bone - OP update, Košice, Slovakia
 • 2009 - Principles In Operative Fracture Management, Košice, Slovakia

Späť na ortopedickú ambulanciu