Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA

Úrazový chirurg

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA, promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2006. Už tam v rokoch 2001 -2005 pôsobil ako asistent anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Objednať sa

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA

Úrazový chirurg

doc. MUDr. Miroslav Kilian PhD., MBA, promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2006. Už tam v rokoch 2001 -2005 pôsobil ako asistent anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Objednať sa

Po ukončení štúdia pracoval ako lekár chirurgie, traumatológie a neskôr ako odborný asistent na 2. ortopedicko- traumatologickej klinike LF UK a UN Bratislava. V roku 2016 získal diplom o špecializácií v odbore úrazová chirurgia na Slovenskej zdravotníckej univerzite a v tom istom roku obhájil doktorandskú prácu (PhD) v študijnom odbore ortopédia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho práce bola problematika úrazov a zlomenín v oblasti ramena. V súčasnosti pôsobí ako úrazový chirurg na Kramároch na Klinike úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave. Venuje sa väčšinou problematike bolestivých a nebolestivých stavov v oblasti ramena. Venuje sa tiež problémom v oblasti členka, kolena a všeobecne úrazovým a poúrazovým stavom. Absolvoval viac stáží v zahraničí (Nemocnica Johna Redcliffa v Oxforde, Traumatologická klinika v Rijeke, Chirurgia ruky vo Vysokom nad Jizerkou). Je autorom viacerých vedeckých publikácií uverejnených v domácich i zahraničných vedeckých lekárskych časopisoch. Je autorom viacerých kníh.

Každoročne absolvuje niekoľko národných aj medzinárodných kurzov:

 • 2020 -Arthrex Foot and ankle days, workshop, Skalica, Slovakia
 • 2019 -Arthrex Shulder -SCR, visiting surgeon, Norway
 • 2019 -Arthex Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2019 -Arthrex Foot and Ankle Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -Arthex Foot and Ankle Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -NICE SHOULDER COURSE, Nice, France
 • 2018 -Arthrex Knee and Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2018 -Controversies in Trauma Surgery - an Expert Forum, Maribor, Slovenia
 • 2018 -2nd Athens Shoulder Course, Athens, Greece
 • 2017- AO Trauma Symposium- OS complication, Prague, Czech
 • 2017 -New Trends in Arthroscopy, Lytomyšl, Czech Republic
 • 2017 -Contemporary challenges in shoulder surgery, Barcelona, Spain
 • 2017 -CadaverLab course, Barcelona, Spain, The Lower Limb in the Orthopedic field
 • 2017 -Arthrex Knee and Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich
 • 2017 -Interlocking Nailing Course for Surgeon, Berlin, Germany
 • 2016 -Controversies in Management of Upper Extremity, Mikulov, Czech
 • 2016 -2nd Vienna International Shoulder Surgery Congress
 • 2015 -Fractures and Injuries around the Shoulder, Banská Bystrica, Slovakia
 • 2015 -Johanna Etienne Hospital in Neuss, Germany, Chondrofiller Visiting surgeon
 • 2015 -Thrombosis Expert Forum, Warsaw, Poland
 • 2015 -16th EFORT Congress, Prague, Czech
 • 2015 -Shoulder Advance Course, České Budejovice, Czech
 • 2014 -Wiley - Writing great papers in international journals. Bratislava, Slovakia
 • 2014 -Osteosyntéza v praxi, Medin, Bratislava, Slovakia
 • 2014 -Annecy Arthroscopic Arthroplasty Shoulder Academy, Annecy, France
 • 2014 -AO Trauma Symposium – Elbow, Košice Slovakia
 • 2014 -XVI. setkání českých a slovenských chirurgu na Moravě, Nové Město na Moravě, Czech Republic
 • 2014 -International Negative Pressure Wound Therapy Master Course, Hannover, Germany,Dr. K. Glockemann
 • 2013 -Shoulder Arthroscopy, Plzeň, Prague
 • 2013 -16th Slovak Meeting of Trauma, Tále, Slovakia
 • 2013 -AO Trauma Symposium - Prague-Berlin, Prague, Czech
 • 2012 -CEE Workshop - Management of infected Orthopedic and Traumatic wounds using V.A.C. Therapy, Graz, Austria
 • 2012 - Locking Nailing Training with Dr. Gilbert Taglag, Centre Hospitalier Univesitaire, Strasbourg, France
 • 2012 - Advances in Operative Fractures Management, Košice, Slovakia
 • 2011 - SICOT 2011 XXV Triennial World Congress, Prague, Czech
 • 2010 - 13th Slovak Meeting of Trauma, Tále, Slovakia
 • 2010 - Course of Distal humerus fracture in children, 1st faculty of medicine, Charles Univeristy, Czech Rep.
 • 2010 - Distal radius and Scaphoid Bone - OP update, Košice, Slovakia
 • 2009 - Principles In Operative Fracture Management, Košice, Slovakia

Späť na ortopedickú ambulanciu