Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Mikuláš Szabó

Ortopéd pre dospelých

MUDr. Mikuláš Szabó, rodák z Bratislavy, je lekár so špecializáciou v odbore ortopédia s vyše 16 ročnou praxou.

Objednať sa

MUDr. Mikuláš Szabó

Ortopéd pre dospelých

MUDr. Mikuláš Szabó, rodák z Bratislavy, je lekár so špecializáciou v odbore ortopédia s vyše 16 ročnou praxou.

Objednať sa

Vzdelanie a práca

Dr. Szabó Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Základy ortopédie a všeobecnej chirurgie získal v nemocnici NSZ Mostiště v ČR pod vedením popredného odborníka prim. Jiřího Stryhala, kde sa hlavne implantácii totálnych náhrad bedrového a kolenného kĺbu vrátane revíznych operácií. V roku 2007 nastúpil na Kliniku úrazovej chirurgie SZU a UNB v Bratislave, kde pokračoval v implantáciách kĺbových náhrad, pričom v segmente traumatológie získal vedomosti a zručnosti v diagnostike a liečbe poranení pohybového aparátu. V roku 2009 získal v Prahe atestáciu v odbore ortopédia. Začiatkom roka 2018 prestúpil na Ortopedickú kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci, kde pod vedením Prof. MUDr. Galla prehlboval svoje skúsenosti v operatíve náhrad kolenného a bedrového kĺbu, venoval sa zložitým revíznym operáciám, a infekčným komplikáciám v oblasti pohybového aparátu. Popri klinickej praxi pôsobil ako odborný asistent na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého. V súčasnosti pôsobí na Klinike Úrazovej Chirurgie LF SZU a Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

V našom centre sa venuje komplexnej starostlivosti o dospelých pacientov so zameraním na modernú diagnostiku s možnosťou aj následného operačného doriešenia. V operatíve sa venuje hlavne implantáciám náhrad kolenného a bedrového kĺbu, operatíve v oblasti nohy (hallux valgus, rigidus), riešeniu zlomenín a poúrazových stavov pohybového aparátu.

Poskytované služby a špecializacia

V našej ortopedickej ambulancii poskytujeme komplexnú ortopedická starostlivosť a starostlivosť pre dospelých pacientov s úrazmi a ochoreniami pohybového aparátu.

Máme priamo v budove polikliniky dostupné röntgenologické (RTG) vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia aj sonografické (USG) vyšetrenie. Spolupracujeme s pracoviskami CT, magnetickej rezonancie (MR), denzitometrie a pod.

 • komplexné spektrum úrazov a ochorení pohybového aparátu u dospelých a seniorov
 • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov
 • diagnostika a liečba degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov
 • odborná pomoc pri ochoreniach pohybového aparátu komplexne, profesionálny a individuálny prístup
 • odborná pomoc pri dlhodobej bolesti, dispenzarizácia a liečba pacientov s bolesťami kĺbov rôznej príčiny
 • punkcie, obstreky, mini-invazívne zákroky pri bolestiach a ochorní pohybového systému
 • preväzy, stehy, kontroly rán, kompletná pooperačná starostlivosť
 • diagnostika nádorových ochorení pohybového aparátu
 • diagnostika a liečba vertebrogénnych algických syndrómov a bolesti chrbtice
 • individuálna príprava na operácie a rozšírené predoperačné konzultácie pri endoprotetike kĺbov
 • regeneratívna ortopédia - liečba vlastnou plazmou aj liečba pohybového aparátu kmeňovými bunkami
 • aplikácia najmodernejších liečiv do kĺbov
 • plánujeme, odporúčame rehabilitáciu a fyzikálne procedúry

Nakoľko nemáme uzavreté zmluvy so žiadnou so zdravotných poisťovní - vyšetrenia a konzultácie sú hradené pacientom v plnom rozsahu, podľa aktuálneho cenníka!

Späť na ortopedickú ambulanciu