Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Michal Božík PhD.

Úrazový chirurg

MUDr. Michal Božík, PhD. sa vo svojej viac ako 20 ročnej praxi dlhodobo venuje problematike ochorení a úrazov chrbtice. V rámci svojej profesionálnej špecializácie sa zameriava na chirurgické riešenie problémov súvisiacich s ochoreniami chrbtice, úrazmi a poúrazovými stavmi chrbtice. V rámci svojej klinickej praxe aplikuje techniky minimálne invazívnej chirurgie chrbtice (Minimally invasive spine surgery). Medzi výhody týchto techník patrí minimalizácia rozsahu operačného prístupu, zníženie operačnej záťaže a skrátenie doby rekonvalescencie pacienta. V rámci techník minimálne invazívnej chirurgie chrbtice ako prvý na Slovensku implementoval modernú techniku náhrady medzistavcovej platničky šikmým prístupom - OLIF (Oblique lumbar interbody fusion).

Objednať sa

MUDr. Michal Božík PhD.

Úrazový chirurg

MUDr. Michal Božík, PhD. sa vo svojej viac ako 20 ročnej praxi dlhodobo venuje problematike ochorení a úrazov chrbtice. V rámci svojej profesionálnej špecializácie sa zameriava na chirurgické riešenie problémov súvisiacich s ochoreniami chrbtice, úrazmi a poúrazovými stavmi chrbtice. V rámci svojej klinickej praxe aplikuje techniky minimálne invazívnej chirurgie chrbtice (Minimally invasive spine surgery). Medzi výhody týchto techník patrí minimalizácia rozsahu operačného prístupu, zníženie operačnej záťaže a skrátenie doby rekonvalescencie pacienta. V rámci techník minimálne invazívnej chirurgie chrbtice ako prvý na Slovensku implementoval modernú techniku náhrady medzistavcovej platničky šikmým prístupom - OLIF (Oblique lumbar interbody fusion).

Objednať sa

MUDr. Michal Božík, PhD. sa zameriava na klientov s ochoreniami a problémami v celom rozsahu chrbtice. Do spektra poskytovaných služieb patrí analýza stavu klienta, posúdenie klinických prejavov a problémov klienta, zhodnotenie zobrazovacích vyšetrovacích metód (CT, MRI) a návrh optimálneho terapeutického postupu cieleného na individuálne potreby klienta.

MUDr. Božík v relácii RTVS Moja diagnóza (Vyskočená platnička)

V rámci svojej profesionálnej praxe sa venuje aj prednáškovej a publikačnej činnosti, ktorá je dominantne zameraná na chirurgickú liečbu ochorení chrbtice, úrazov a poúrazových stavov chrbtice. Absolvoval množstvo zahraničných stáží a kurzov, pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí so zameraním na problematiku ochorení chrbtice. Bol chairmanom prestížnych AO Spine kurzov organizovaných na Slovensku zameraných na chirurgickú liečbu ochorení chrbtice.

Späť na ortopedickú ambulanciu