Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Martin Trepáč PhD.

Detský ortopéd

MUDr. Martin Trepáč PhD., sa ako skúsený lekár s atestáciou v odbore – ortopédia špecializuje na problematiku ochorení pohybového aparátu detského veku s komplexným zameraním.

Objednať sa

MUDr. Martin Trepáč PhD.

Detský ortopéd

MUDr. Martin Trepáč PhD., sa ako skúsený lekár s atestáciou v odbore – ortopédia špecializuje na problematiku ochorení pohybového aparátu detského veku s komplexným zameraním.

Objednať sa

Dr. Trepáč sa vo svojej praxi orientuje na problematiku vrodených vývojových ochorení pohybového aparátu, predovšetkým na deformity chrbtice a končatín, zameriava sa aj na včasnú diagnostiku, prevenciu a liečbu ochorení v detskom a adolescentnom veku, vykonáva skríning bedrových kĺbov u novorodencov. Absolvoval mnoho zahraničných certifikovaných stáží, kurzov a workshopov v Českej republike, Rakúsku, Švajčiarsku, Portugalsku a Španielsku špecializovaných predovšetkým na detskú ortopédiu, operačnú liečbu deformít chrbtice.

Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti detskej ortopédie doma aj v zahraničí

Poskytované služby a špecializacia

V našej ortopedickej ambulancii poskytujeme komplexnú ortopedická starostlivosť pre deti s prihliadnutím na odlišnosť ochorení pohybovho aparátu pre daný vek.

Máme priamo v budove polikliniky dostupné röntgenologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia aj sonografické vyšetrenie. Spolupracujeme s pracoviskami CT, magnetickej rezonancie, denzitometrie a pod.

 • odborná pomoc pri ochoreniach pohybového aparátu detí do 18 rokov komplexne
 • odborná pomoc pri dlhodobej bolesti, dispenzarizácia a liečba pacientov s bolesťami kĺbov rôznej etiológie
 • diagnostika a liečba degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov detí
 • diagnostika plochonožia na podobaroskope
 • športujúce dieťa - choroby z preťaženia, športové poranenia
 • vrodené a získané chyby a ochorenia pohybového aparátu u detí
 • doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov u detí do 18 rokov
 • preväzy, stehy, pooperačná starostlivosť
 • diagnostika nádorových ochorení pohybového aparátu
 • skríningy vrodenej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov (sonografia bedrových kĺbov)
 • diagnostické vyšetrenia na posúdenie chôdze, statiky tela, deformít nohy
 • osové deformity chrbtice (skolióza, kyfóza a iné)
 • diagnostika a liečba vertebrogénnych algických syndrómov a bolesti chrbtice
 • diagnostika a liečba skrátenia a rotačných odchýliek končatín, poruchy chôdze
 • sadrovanie nožičiek

Nakoľko nemáme uzavreté zmluvy so žiadnou so zdravotných poisťovní - vyšetrenia a konzultácie sú hradené pacientom v plnom rozsahu, podľa aktuálneho cenníka!

Späť na ortopedickú ambulanciu