Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Jana Feldinszká

Ortopéd

MUDr. Jana Feldinszká ukončila štúdium s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. Svoju lekársku prax začala na Ortopedickej klinike NUDCH so zameraním na detskú ortopédiu a problematiku detského ortopedického pacienta. Od roku 2018 pracuje na Klinike úrazovej chirurgie SZU a UN Bratislava, kde sa venuje diagnostike a liečbe akútnych aj chronických poranení pohybového aparátu ako lekár so špecializáciu v ortopédii.
Počas svojho pracovného pôsobenia absolvovala viaceré špecializované školenia a kurzy na Slovensku ako aj v zahraničí, zamerané na problematiku ortopedického pacienta a úrazov. V roku 2019 absolvovala odbornú stáž na Ortopedickej klinike zameranej na liečbu ochorení ramena a lakťa v Bad Neustadt v Nemecku pod vedením prof. Gohlkeho. V rámci doktorandského štúdia sa aktívne sa venuje publikačnej, vzdelávacej aj prednáškovej činnosti, je autorkou a spoluautorkou viacerých domácich aj zahraničných publikácií.

Objednať sa

MUDr. Jana Feldinszká

Ortopéd

MUDr. Jana Feldinszká ukončila štúdium s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. Svoju lekársku prax začala na Ortopedickej klinike NUDCH so zameraním na detskú ortopédiu a problematiku detského ortopedického pacienta. Od roku 2018 pracuje na Klinike úrazovej chirurgie SZU a UN Bratislava, kde sa venuje diagnostike a liečbe akútnych aj chronických poranení pohybového aparátu ako lekár so špecializáciu v ortopédii.
Počas svojho pracovného pôsobenia absolvovala viaceré špecializované školenia a kurzy na Slovensku ako aj v zahraničí, zamerané na problematiku ortopedického pacienta a úrazov. V roku 2019 absolvovala odbornú stáž na Ortopedickej klinike zameranej na liečbu ochorení ramena a lakťa v Bad Neustadt v Nemecku pod vedením prof. Gohlkeho. V rámci doktorandského štúdia sa aktívne sa venuje publikačnej, vzdelávacej aj prednáškovej činnosti, je autorkou a spoluautorkou viacerých domácich aj zahraničných publikácií.

Objednať sa

Člen Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS)
Člen medzinárodnej spoločnosti AO Trauma/AO Foundation
SECEC (Európskej spoločnosti pre rameno a lakeť)

Späť na ortopedickú ambulanciu