Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Igor Kántor

Úrazový chirurg

MUDr. Igor Kántor, je lekár so špecializáciou v odbore traumatológia s vyše 15 ročnou praxou. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Svoju lekársku prax začal na chirurgickom oddelení nemocnice Znojmo v ČR, odkiaľ prestúpil na I. chirurgickú kliniku UN Bratislava, kde si však jeho záujem a pozornosť začala čoraz viac získavať úrazová chirurgia. To bol aj hlavný dôvod, prečo v roku 2010 prešiel na Kliniku úrazovej chirurgie SZU a UNB v Bratislave, kde prehlboval vedomosti a zručnosti v diagnostike a liečbe poranení pohybového aparátu. V roku 2014 získal atestáciu v odbore traumatológia. Popri klinickej praxi pôsobil niekoľko rokov ako lekár mužskej volejbalovej reprezentácie SR. V súčasnosti pôsobí na Klinike Úrazovej Chirurgie LF SZU a Univerzitnej nemocnici v Bratislave. V našom centre sa venuje komplexnej starostlivosti o dospelých pacientov so zameraním na modernú diagnostiku a liečbu s možnosťou aj následného operačného doriešenia.

Objednať sa

MUDr. Igor Kántor

Úrazový chirurg

MUDr. Igor Kántor, je lekár so špecializáciou v odbore traumatológia s vyše 15 ročnou praxou. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Svoju lekársku prax začal na chirurgickom oddelení nemocnice Znojmo v ČR, odkiaľ prestúpil na I. chirurgickú kliniku UN Bratislava, kde si však jeho záujem a pozornosť začala čoraz viac získavať úrazová chirurgia. To bol aj hlavný dôvod, prečo v roku 2010 prešiel na Kliniku úrazovej chirurgie SZU a UNB v Bratislave, kde prehlboval vedomosti a zručnosti v diagnostike a liečbe poranení pohybového aparátu. V roku 2014 získal atestáciu v odbore traumatológia. Popri klinickej praxi pôsobil niekoľko rokov ako lekár mužskej volejbalovej reprezentácie SR. V súčasnosti pôsobí na Klinike Úrazovej Chirurgie LF SZU a Univerzitnej nemocnici v Bratislave. V našom centre sa venuje komplexnej starostlivosti o dospelých pacientov so zameraním na modernú diagnostiku a liečbu s možnosťou aj následného operačného doriešenia.

Objednať sa