Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Iné služby Kontakt Cenník Najbližší termín

Ambulancie

Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia

Našou snahou je pri klinickom vyšetrení a pomocných vyšetreniach stanoviť diagnózu v čo najkratšom čase a navrhnúť pacientovi optimálny liečebný postup založený na základe najmodernejších medicínskych poznatkoch (Evidence-Based Medicine).

Viac informácií

Rehabilitačná ambulancia

Rehabilitačná ambulancia

Hlavnou náplňou fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie je komplexná prevencia, diagnostika a liečba porúch a ochorení pohybového systému. Využíva vysoký odborný potenciál a bohaté personálne skúsenosti, ako aj možnosti fyzikálnej liečby, liečebnej telesnej výchovy a masáži.

Viac informácií

Cievna ambulancia

Cievna ambulancia

V cievnej ambulancii sa špecializujeme na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení cievneho systému. Angiochirurgické vyšetrenie v našej ambulancii je neinvazívne, pohodlné a bezbolestné. Pomocou špičkového ultrazvukového prístroja zhodnotíme stav vašich ciev a navrhneme optimálny liečebný postup.

Viac informácií